• darkblurbg
  • darkblurbg

Ik raakte in gesprek met iemand die via het Internationaal Jeugd Uitwisselingsprogramma in contact was gekomen met ‘Sareeram’

 

Dit is een lokale organisatie in Sri Lanka die zich heeft toegelegd op het verlenen van directe hulp aan zwaar getroffen gezinnen. De overheid bouwt weliswaar nieuwe ( tijdelijke) huisjes voor de slachtoffers, maar buiten dat is er nog niets dat hen helpt. Het grootste probleem is dat vaak het beroep van de ouders van voor de Tsunami niet meer uitgeoefend kan worden, doordat alle materialen en gereedschappen verdwenen zijn in het water. Vissers hebben geen bootje meer, thuisnaaisters geen naaimachine, lassers geen lasapparaat, timmerlieden geen hamer en beitel. Zouden ze deze noodzakelijke werktuigen weer hebben, zijn ze in staat om weer een bestaan op te bouwen en in het levensonderhoud van hun gezin te voorzien. Sareeram wil er voor zorgen dat deze mensen weer aan het werk kunnen.

Een simpele maar praktische doelstelling, die mij erg aansprak. Om nu eens niet alleen maar geld over te maken heb ik besloten letterlijk de handen uit de mouwen te steken en er heen te gaan. Ik heb een ticket geboekt, en ging op 9 juni 2005 de eerste keer naar Sri Lanka. Ik verbleef daar in een gastgezin waar ik tegen betaling van kost en inwoning woonde, en vijf dagen per week daadwerkelijk aan het werk was..

Ik kon niet in het Tsunamigebied blijven vanwege de onrust met de Tamiltijgers. Ik kwam in Kururnegala terecht, waar ik op het Hindu Tamil College kwam als leraar Engels. Deze school heb ik ‘geadopteerd’.

Maar niet alleen deze school. In Sri Lanka zijn veel scholen zonder water, sanitair, leermiddelen of wat dan ook. Ik maak me sterk om bij veel van deze scholen voorwaardenscheppend te kunnen zijn zodat leraren hun werk kunnen doen en de kinderen kunnen onderwijzen.

Want hoe saai het misschien ook klinkt, onderwijs is dé mogelijkheid om kansarme kinderen een beter perspectief te bieden op een toekomst.

Voor dit doel heb ik deze stichting opgericht:De doelstelling van deze stichting is het verlenen van hulp direct ter plaatse, zonder tussenkomst van derden. Op deze website zullen de verrichtingen worden bijgehouden en voorzien van foto’s, zodat de hulp ook voor de mensen in Nederland te volgen zal zijn. Je kunt dus zien wat er is mogelijk gemaakt en door wie.?