• darkblurbg
  • darkblurbg

DOE MEE

Stichting Help Direct mag niet klagen. En dat doen we dan ook niet!

Want in Sri Lanka gaat het goed met de projecten. Kenden we in het begin (10 jaar gelden) nog tegenwerking en een afstandelijke houding vanuit de lokale overheid, nu krijgen we bijna volledig groen licht op al onze plannen aldaar. En dat resulteert inmiddels in 35/40 geholpen scholen op dit moment. Dankzij de steun van velen, (particulieren, scholen en bedrijven), hebben we veel kunnen realiseren. Dankzij kleine en grote bedragen, kunnen we ons werk doen. Gelukkig wel. Want het is nog steeds nodig. Helaas.
En omdat het nog steeds nodig is, hopen we dan ook dat u Stichting Help Direct blijft steunen. Help ons de projecten te continueren. Help ons de scholen, en zo de kinderen te helpen. Echt, elk bedrag, hoe klein ook, komt op de plaats van bestemming terecht. Geen duur salaris voor een directeur. Geen duur kantoorpand. Geen vergaderkosten!
Elk bedrag, klein of groot maakt een verschil. Elke euro wordt voor de kinderen die het nodig hebben gebruikt.
Stelt u ons van Stichting Help Direct in staat het goede werk voort te zetten? Help ons mee! Bankrekening NL 24 RABO 0148 9495 25 ten name van Stichting Help Direct.

Doe mee en steun Stichting Help Direct!

Het project waar Stichting Help Direct zich op dit moment voor inzet is: verbetering van scholen in Sri Lanka en Zuid-Afrika.
Op een eenvoudige manier is Stichting Help Direct begonnen in Sri Lanka met het verbeteren van scholen. We doen dit door het slaan van waterputten, aanleggen van waterreservoirs, het bouwen van sanitair, het repareren van daken en het verschaffen van lesmateriaal.

Aanmelden als donateur

Ik hoor u denken: waarom doet de overheid dat daar niet?

De overheid heeft er geen geld voor. Een school is vaak totaal overgeleverd aan de ouderbijdrage als het gaat om onderhoud, reparaties en verbeteringen aan de school. Echter, als de school in een sloppenwijk staat of in een overwegend agrarisch gebied, betekent dit dat de kinderen en hun ouders bijna geen geld hebben voor het dagelijkse levensonderhoud. Geld voor de school is er dan al helemaal niet…
Leerplicht is er in Sri Lanka, maar het wordt niet of nauwelijks nageleefd. Veel van de armste gezinnen hebben geen geld voor de private of dure scholen maar zijn aangewezen op de scholen van de overheid. Ouders houden de kinderen vaak liever thuis. Dan kunnen ze mee werken (mandjes vlechten en op straat verkopen, mee werken op het land) zodat er wat extra geld binnenkomt.
Maar de kinderen zijn zelf wel gemotiveerd om naar school te gaan. Ze begrijpen vaak erg goed dat ze door onderwijs meer kans hebben op een baan, dus meer geld, dus de mogelijkheid de armoede te ontgroeien.
De scholen in deze onderkant van de samenleving zijn vaak onvoldoende uitgerust en amper voorzien van leermiddelen. Het komt regelmatig voor dat een school van 300 leerlingen of meer geen stromend water heeft… Dat betekend dat er geen toiletten kunnen worden doorgespoeld, geen handen kunnen worden gewassen en er geen slok water te drinken is. Vaak heeft een school geen landkaarten, geen documentatie, boeken, geen werkschriften en pennen en ga zo maar door. De leerboeken die de overheid ter beschikking moet stellen zijn soms maanden niet beschikbaar, zodat klassen niets kunnen doen…
Welnu, Stichting Help Direct wil hier iets aan doen. School voor school willen we helpen. Eenvoudig weg door het slaan van waterputten, aanleggen van goed sanitair, verschaffen van leermiddelen. Ook willen we, door de ‘fun-factor’ aan de school toe te voegen in de vorm van sport en spel (ook muziek- instrumentjes, trapnaaimachines, biologiematerialen), de kinderen meer motiveren naar school te komen. Een simpele, maar praktische doelstelling, die we met uw hulp kunnen realiseren.

Hoe werken we?
Door in Sri Lanka de handen uit de mouwen te steken en in de toekomst van de kinderen te investeren. Want de kinderen zijn de volgende generatie. Immers: de kinderen van nu zijn de toekomst van een land!

Het project in Zuid-Afrika.

In Kwaggafontijn, een grote township ongeveer 100 kilometer van Johannesburg, is een maatschappelijk werker, Johannes Mfanafuthi met een bijzonder project begonnen.

Om de hang-jongeren iets te doen te geven en tegelijk om ze iets bij te brengen, is hij in een oud, leegstaand gebouwtje een computerschooltje begonnen. Via eenvoudige lesmodules, leert hij ze alles over de computer en hoe er mee om te gaan. Zo is de eerste module ‘Word’ een tweede is het internet, een derde is ‘Exel’ en zo verder. Zo stoomt hij ze spelenderwijs klaar voor een erkend staatsexamen Computerkennis. In de bus gaan ze dan naar Johannesburg waar ze het examen kunnen afleggen.

Aantoonbaar heeft meer dan 70 procent van zijn leerlingen hierdoor werk gevonden!

Via Ricus Dullaert, goede vriend van Hans Langhout, is dit project onder de aandacht gekomen van Stichting Help Direct. Ricus werkt zo´n acht maanden per jaar voor Cordate in Zuid-Afrika. Hierdoor kent hij de situatie en de problematiek daar erg goed. Dit project van Johannes kon niet door Cordate worden gesteund. Omdat het ook onderwijs gerelateerd is en zich richt op kinderen/jongeren en bovendien bij de doelstellingen van de stichting aansluit, heeft Stichting Help Direct besloten dit project te omarmen.

Johannes wil namelijk verder. En op een betere manier. Hij wil graag een echt goed gebouwtje met meer capaciteit. want hij heeft inmiddels een wachtlijst van meer dan 300 jongeren(!) die de cursus willen volgen. Hiervoor moeten meer cursusleiders worden opgeleid.

Samen met de universiteit van Nijmegen en stichting Wilde Ganzen hebben wij er voor gezorgd dat het gebouwtje er kwam. En dat er meer computers kwamen zodat de klassen groter werden. Dus meer jongeren van straat  en uitzicht op een betere arbeidspositie.

In navolging van dit eerste project, hebben we inmiddels meer projecten in Zuid-Afrika mogelijk gemaakt.