• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

DOELSTELLING

1. De stichting heeft ten doel:
a. het helpen en steun verlenen aan mensen in een door een (natuur-)ramp getroffen gebied, mensen in of na een oorlogssituatie (bijvoorbeeld vluchtelingen), mensen die ziek en/of hulpbehoevend zijn, mensen die door geloof, etnische achtergrond, overtuiging of de (politieke) situatie in hun land achtergesteld zijn waarbij het criterium geldt dat het algemeen belang wordt gediend (en niet de individu en/of families) en waarbij de focus op kinderen en hun schoolsituatie ligt, dit alles in de meest ruime zin des woords en met niet méér tussenkomst dan één hulpverlenende instantie;
b. het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De hulp en steun die de stichting tracht te bieden, kan bestaan uit daadkracht, arbeid en/of handelen dan wel het mogelijk maken daarvan, mede door middel van het verlenen van financiële steun met behulp van door derden aangebracht kapitaal.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.